DEKLARACJA ZGŁOSZENIA

ZJAZD ABSOLWENTÓW W KOŁOBRZEGU
W HOTELU MARINE ***** W TERMINIE 29.09-01.10.2023R.

*Płatność na miejscu w hotelu przy zameldowaniu

Płatność:
Uczestnicy uiszczają kwotę jednorazowo przelewem do dnia 15.05.2023r. na konto Polskie Biuro Podróży Michał Wolski ul. Dworcowa 15, 75-201 Koszalin, numer konta bankowego 38 1240 1428 1111 0010 4419 9187 (w tytule przelewu proszę wpisać – „imię i nazwisko” – Zjazd Absolwentów Kołobrzeg 29.09-01.10.2023r.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Michał Wolski Polskie Biuro Podróży,
75-201 Koszalin, ul. Dworcowa  15 telefon: 94 3423757 email: wolski.travel@interia.pl, strona internetowa: www.wolskitravel@pl.
Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, e-mailowo, telefonicznie.